ตัวแทนจำหน่าย : Sale ( จำหน่าย ) : Dealer RANBUILD ( จากประเทศ ออสเตรเลีย)

***รับผลิดติดตั้งอาคารเหล็กโครงสร้างสำเร็จรูป บ้านพักพนักงาน โรงรถ ตามมาตรฐาน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์สูง***
         บริษัท มากทรัพย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อย่างมาก ในผลิตภัณฑ์ RANBUILD จากประเทศ ออสเตรเลีย และได้รับการอบรมจาก RANBUILD team support และการติดตั้ง รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน ผลิตภัณฑ์ RANBUILD นี้

ลักษณะสินค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ RANBUILD ผู้เชี่ยวชาญอาคารเหล็กจากออสเตรเลีย
1. โกดังสินค้าทั่วไป
2. อาคารสินค้า
3. โรงจอดรถ
4. โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
5. โรงเก็บเครื่องจักร
6. โรงงานสำหรับการเกษตร


จุดเด่น เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ RANBUILD ผู้เชี่ยวชาญอาคารเหล็กจากออสเตรเลีย
1. Design : Time-saving design / Material-saving design / Reliable design by RDS Software (ลดเวลาในการออกแบบ รวมทั้งลดต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม RDS ที่ให้ผลแม่นยำ เชื่อถือได้)
2. Product Standard : Quality products from Australia (สินค้า วัสดุ มาตรฐาน จาก ออสเตรเลีย)
3. Quality of Products : (คุณภาพของผลิตภัณฑ์ )
          Galvanize coating (Z275) Hi , Tensile G450
          Galvanize Coating in all structure member
          Roofing TRIMDEK 760 HI-TEN
4. Material Loss : Cut to Lengths
5. Easy to Install : Bolt System


ตัวอย่างการอบรมที่ผ่านมา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ RANBUILD
Installation Training Pack
1. Assembly Guide : แนะนำในส่วนประกอบของอาคาร
2. Hand Tool & Equipment & Machine : เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ที่จำเป็น
3. Erection Drawing : แบบที่ใช้ในการติดตั้งอาคาร
4. Material on Site : การจัดเก็บวัสดุ
5. Installation Guide : แนะนำการติดตั้งอาคาร


RANBUILD THAILAND RDS TRAINING
1. INTRODUCTION TO RDS
2. INSTALLTION OF RDS
3. MAIN PAGE OF RDS
4. CONNECTING FUNCTION
5. SETUP FUNCTION
6. NEW QUOTE FUNCTION
7. SUBURB DATA
8. BUILDING DETAIL PAGE
9. WIND REGION DATA
10. BUILDING COLOUR PAGE
11. ANNEX AND AWNING PAGE
12. DRAWING MODE
13. OTHER ACCESSORIES PAGE
14. DELIVERY AND SUMMARY PAGE
15. OTHER CHARGE PAGE
16. PRINT QUOTATION
17. OUTPUT DRAWINGS FROM RDS
18. EXISTING QUOTE FUNCTION
19. CHANGE OF STATUS AND CONNECTION
20. EXIT FUNCTION


RANBUILD THAILAND RDS TRAINING
• ออกแบบอาคารมาตรฐาน RANBUILD และส่วนเพิ่มเติมอาคาร
• แสดงราคาอาคาร กรอกราคาค่าติดตั้ง งานคอนกรีต และพิมพ์ใบเสนอราคา (Quotation)
• พิมพ์แบบแปลน รูปด้าน รูปตัด (Floor Plan, Elevation and Section)
• ส่งรายการวัสดุ แบบทั้งชุด เพื่อการตรวจสอบทางวิศวกรรม รายการคำนวณ และเตรียมการผลิต ได้รับการยืนยันตามข้อตกลงทางธุรกิจ

**ให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าเราสามารถรองรับความต้องการของท่านได้ ในผลิตภัณฑ์ RANBUILD**

Contact : ranbuild@maksubcon.com

  บริษัท มากทรัพย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นโรงงานรับผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กทุกชนิดและจำหน่ายอุปกรณ์ยกรวมถึงงานบริการ
         ** Fabrication Steel Structure : Building Warehouse & Factory / Make to Order
         ** Sale ( จำหน่าย ) : แผ่นเมทัลชีส รั้ว ผนัง หลังคา สำเร็จรูป Metal Sheet / Dealer RANBUILD ( จากประเทศ ออสเตรเลีย)
         ** Specialist in Service for : Mark-Cut Connection Plate and Parts for Fabrication

         งานโครงสร้างอาคารโรงงาน, ห้างสรรพสินค้า, โครงสร้างที่อยู่อาศัย, โรงจอดรถ, คลังสินค้า, และบริการขนส่งสินค้า (Transport) และยังรับ งานกลึง, งานดัด, งานตัดตามแบบด้วยเครื่องจักร CNC, งานเจาะ และงาน Piping Maintenance ทั่วไป ในโรงงานอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังรับงานสั่งผลิตงานตามแบบ แผ่นเมทัลชีส ฯลฯ

         ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารจึงทำให้ บริษัท มากทรัพย์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นบริษัทฯก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาและขยายธุรกิจพร้อมทั้งกำลังการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย โดยมีทีมช่าง และวิศวกรที่มีความชำนาญงาน